skip to Main Content

leg og dannelse

Jeg arbejder hele tiden på at møde børn hvor de er.

Hvad vil de? hvad siger de? hvordan lyder de? hvem er vi? og hvad skal vi?

Hvem er vi, sammen lige nu og her? Det er jo ikke til at vide på forhånd. Det kræver mod at forvandle og forandre agendaen, at improvisere og lege med lyde og inputs fra børnene, og så sammensætte et forløb som giver mening. Hvad er livet værd, hvis der ikke er mening? mine største læremestre – altid – er børn!

TAK til samskabende voksne, der er med på at lege med. Det smitter på hverdagen. Billedet er fra skønne Villa Maj i Gentofte. fotograf/Bjarne Stæhr

Back To Top